22 กุมภาพันธ์ 2554

วรรคเพชรวรรณกรรม

" แผ่นดินเป็นผู้ให้ความสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร  แผ่นดินรับความร้อนไว้ในเวลากลางวัน และคายความอบอุ่นในยามราตรี  แผ่นดินรับความสกปรกทั้งมวล  เพื่อแปรให้เป็นประโยชน์ใหม่  แผ่นดินไม่เคยรู้สึกต่ำต้อยแม้จะถูกเหยียบย่ำ "
.............มหารานี   โดย   ลักษณวดี..................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น