3 กุมภาพันธ์ 2554

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก

รัตนโกสินทร์ผู้เขียน : ว.วินิจฉัยกุลผู้พิมพ์ สนพ.เพื่อนดี
หนังสือรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๐
"รัตนโกสินทร์” เป็นหนังสือที่อยากแนะนำให้วางไว้ใกล้มือบนชั้นหนังสือ เพราะเหมาะที่จะให้อ่าน “เอาเรื่อง” สร้างพื้นฐานความสนใจในประวัติศาสตร์ หรืออ่าน “เอารส” มาก -น้อย ได้ตามระดับวุฒิภาวะ ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองคือ หนังสือเล่มนี้ 'ปลอดมลพิษ'
หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งสาระในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้เขียนได้ทำการค้นคว้า ศึกษามาอย่างดี ให้ทั้งความบันเทิงเริงใจ ในเรื่องราวความรักอันมั่นคงท่ามกลางกระแสสังคมและยุคสมัยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ และมีสิทธิ์ที่จะมีภรรยาได้หลาย ๆ คน...
รัตนโกสินทร์เป็นเรื่องราวของพ่อฟัก ข้าราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นวนิยายเรื่องนี้อาจจะไม่มีเนื้อหาที่ตื่นเต้นเร้าใจ การดำเนินเป็นไปอย่างเรียบ ๆ เรื่อย ๆ แต่ภาษาที่ผู้เขียนบรรยายนั้นงดงาม เรียบง่าย ทำให้มองเห็นภาพของแผ่นดินต้นรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจนกลวิธีการดำเนินเรื่อง ผู้เขียนเขียนอิงไปกับประวัติศาสตร์ของสมัยนั้น โดยที่พยายามยกเรื่องราวที่ดีมานำเสนอ สิ่งไหนที่ดูไม่ดี จนอาจจะทำให้กระทบกระเทือนถึงลูกหลานที่มีตัวตนอยู่ในปัจจุบัน ท่านผู้เขียนก็จะเลี่ยงไป เช่น เรื่องของตัวร้าย คุณสน ตอนแรกที่เขียนลงนิตยสาร ผู้เขียนให้คุณสนเป็นหลานปู่ของเจ้าพระยามหาเสนา แต่ตอนรวมเล่มเปลี่ยนเป็นหลานตา จะได้ไม่ไปกระทบกับตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งที่มีคุณความดีต่อแผ่นดินเช่นกัน (คุณสนในหนังสือจะเป็นหลานนอกคอกที่ท่านผู้ใหญ่ตัดหางปล่อยวัด ผิดกับคุณสนในละครที่เป็นหลานรัก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น