15 กรกฎาคม 2553

รางวัลซีไรต์รอบคัดเลือก 6 เล่มสุดท้าย


ผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ รอบคัดเลือก
(ประกาศผลรอบแรก 13 ก.ค.53)
1. เดินตามรอย วันเนาว์ ยูเด็น สนพ.อมรินทร์ พริ้นติ้ง
2. เมืองในแสงแดด โกสินทร์ ขาวงาม สนพ. คำสมัย
3. ในความไหวนิ่งงัน นายทิวา สนพ.ออน อารต์
4. ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ซะการีย์ยา อมตยา สนพ. หนึ่ง
5. ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง ศิริวร แก้วกาญจน์ สนพ. ผจญภัย
6. รูปฉาย ลายชีพ โชคชัย บัณฑิต' สนพ. มิ่งมิตร

4 กรกฎาคม 2553

ต้นไม้ลดโลกร้อน1.ต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดมลพิษในอากาศ มีดังนี้...

กล้วยไม้ฟาแลนต่างๆ , กล้วยไม้สกุลหวายต่างๆ ทุกชนิด , ต้นจั๋ง ไม้ตระกูลปาล์มทุกชนิด , เงินไหลมา , เดหลี , นกแก้วราชินี , บีโกเนีย , เบญจมาศ, เฟิร์นต่างๆ ทุกชนิด , พลูด่าง (แนะนำในอาคาร สำนักงาน) ,ตระกูลฟิโดรเดดรอน (ไม้ใบ), เยอบีรา , วาสนาอธิฐาน , เศรษฐีเรือนใน(นอก) , สาวน้อยประแป้ง (ไม้ใบ) ,เสน่ห์จันทร์แดง , หนวดปลาหมึก , ไอวี่

2.ไม้ที่ลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ดีเยี่ยมนั่นคือ "หมากเหลือง"

3.ต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีดังนี้...ดาวเรือง , ตีนตุ๊กแก , ชงโค , เทียนทอง , แพงพวย , ยี่โถ , ราชพฤกษ์ ,เวอร์บีนา , สัตบรรณ

4.ต้นไม้ที่ต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนมีดังนี้

บอมีเลียดเอคเมีย (สัปรดสีต่าง) , ลิ้นมังกร , ว่านหางจรเข้