29 ธันวาคม 2553

ปีใหม่ ให้ใจอิ่มสุข

ปีใหม่ คลายทุกข์คลายโศก

ปีใหม่ ยิ้มให้กันทั้งโลก


ปีใหม่ รักโชกชุ่มใจ

ส่งรัก ส่งยิ้ม ส่งไมตรี

ส่งความปราถนาดีมอบให้

ส่งมอบความสุขด้วยใจ

เบิกบานสดใสทั่วกัน

ขอให้ หมดหม่น หมดหมอง

มีเงิน มีทอง มีฝัน

สุขได้ ยิ้มได้ ทุกวัน

แบ่งปัน รักกัน ตลอดไป